บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

download

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588