บริการประชาชน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

anigif

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
288 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0 5449 1587 โทรสาร 0 5449 1588