วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

000945
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
19
47
94
319
945
0
945

Your IP: 54.83.66.51
2018-02-20 09:07
SingCyber

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

1. ปก
2. ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
3. แผนงานโครงการ
4. ภาคผนวก
5. ส่วนที่ 1
6. ส่วนที่ 2
7. ส่วนที่ 3
8. ส่วนที่ 4