ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564

anigifนายอำเภอดอกคำใต้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ว่าด้วยระเบียบวาระที่ 1) เรื่องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมชั่วคราว ระเบียบวาระที่ 2) เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 3) เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 4) เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระเบียบวาระที่ 5) เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก ระเบียบวาระที่ 6) เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

 

267021274_294797976045210_176161600565327485_n.jpg 270171738_631356701625214_11424687469948533_n.jpg 270175993_495892568503874_2373149163438659300_n.jpg

270190235_439493271166555_4614369777812697295_n.jpg 270192535_1124567158081791_6346697078594699466_n.jpg 270192865_475015693965820_885694790523191128_n.jpg

270196284_917719515614545_2483375641753215936_n.jpg 270202638_663390638018497_2046597306594608814_n.jpg 270203368_268345465207050_5880500067994113003_n.jpg

270207010_2979834915663186_5791026446145053660_n.jpg 270223994_5526421047374170_6179050301336659961_n.jpg 270228913_951168092502767_7643133646001327915_n.jpg

270229307_210779007924746_2403027270039645874_n.jpg 270238365_329622215470179_3461354119846827096_n.jpg 270250601_1044198483092975_7691096288497609747_n.jpg

270275249_1107821726681697_6501130840487239564_n.jpg 270286339_4586665241450854_2936676079004952481_n.jpg 270291355_2733549060282599_5490707392460313236_n.jpg

270322715_952118868769506_3624467733599124440_n.jpg 270346035_966911843913826_5624759676644824205_n.jpg 270453075_1319888668478770_1264541933414084020_n.jpg

270758479_183132584003625_6903440695198977202_n.jpg anigif.gif