ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ์ลติกคอนกรีต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ์ลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น พย . ถ. ๔๕ -๐๐๑ สายบ้านทุ่ง-บ้านทุ่งหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 
-----------------------------------------------