วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

หมายเหตุ : หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
กรุณาส่งทาง E-mail : donsrichum_8@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน