เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

anigifนางพิมประภาพร คำน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (ซึ่งได้รับมอบจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคําผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ให้แก่นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน) ใบประกาศฯ ตามกล่าวให้ไว้เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ A" (ได้คะแนนรวม 87.33) ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมได้มอบเกียรติบัตร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 3 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

 

273254365_1065202630708403_8337832956214014454_n.jpg 273541238_378673733777632_340672053587640900_n.jpg 273762867_1353372265159809_351891755559450779_n.jpg

273866464_3830271920531133_7759335984373271388_n.jpg 273905940_7673979962615968_6521808996022743777_n.jpg 273978147_681324326637858_370169579622032003_n.jpg

274121001_521941392688040_2211565812805633806_n.jpg 274264877_403048751626330_5442145595359181027_n.jpg 274294737_528387271905734_737118003685845039_n.jpg

274298037_359189029408583_354233322751138846_n.jpg 274301300_488389399632340_702488033249450189_n.jpg 274342025_505213617616544_8505856715598400006_n.jpg

anigif.gif