วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

036004
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
69
57
533
34702
1865
3662
36004

Your IP: 52.55.186.225
2019-04-20 13:19
SingCyber

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอนศรีชุม

นายสิวะพันธ์  เจนใจ

๑๓๒ หมู่ที่ ๑

บ้านดอนเหล็ก

สาขา ภาษาและวรรณกรรม

ความสามารถด้านศาสนพิธี

1 

นางตุ๊ด เลิศภา

๒๒๔ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา

สาขา หัตถกรรม

การสานหิง ภูมิปัญญาด้านประมง

 

นายติ๊บ เลิศภา

๕๑ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา

สาขาหัตถกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์

 

นางหมา ใจบุญ

๙๖ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง

สาขาศิลปกรรม

อนุรักษ์บ้านโบราณ

 

นายเสาร์ ใจบุญ

๒๔๔ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง

สาขาเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาด้านสัตว์

 5

นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์

๗ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ง

สาขาเกษตรกรรม

การเพาะเห็ด

 6

นางเกียง พรหมเสน

๘๙ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง

สาขาอุตสาหกรรม

การทำปลาร้า

 7

นางจันทร์ ใจบุญ

๑๓๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาหัตถกรรม

การจักสานตะกร้า

 8

นางทองปัน ใจบุญ

๑๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาหัตถกรรม

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

 9

๑๐

นางกฤติยา ใจบุญ

๑๕/๑หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง

สาขาเกษตรกรรม

การเลี้ยงสุกร

 10