วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

029446
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
12
83
295
28311
1911
2771
29446

Your IP: 34.226.208.185
2019-02-21 04:18
SingCyber

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ท่อระบายน้ำแบบท่อกลม จำนวน 20 แห่ง

ท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมทางหลวง จำนวน 1 แห่ง

สะพานที่สร้างโดยกรมโยธาธิการ จำนวน 3 แห่ง

ถนนดินลูกรัง จำนวน 30 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 ตู้

ไฟฟ้า

ทุกครัวเรือน ซึ่งไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนใหญ่ และตรอก / ซอยยังไม่สว่างเพียงพอ

ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบ

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำ / ลำเหมือง มีจำนวน 11 สาย ดังนี้

เหมืองพญาอินทร์ หมู่ที่ 4,6,8

ร่องป่ายาบ หมู่ที่ 2

ลำน้ำร่องลึก หมู่ที่ 6

ลำน้ำร่องชุมภู หมู่ที่ 4

ลำน้ำร่องสะเด็ด หมู่ที่ 3,4,6

ลำน้ำร่องร้อง หมู่ที่ 2,3,8,9

ลำน้ำร่องช้าง หมู่ที่ 6

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีจำนวน 19 แห่ง ดังนี้

ฝายท้าวสาร จำนวน 1 แห่ง

ฝายน้ำล้น จำนวน 7 แห่ง

ฝาย มข.2527 จำนวน 10 แห่ง

บ่อน้ำบาดาลมือโยกก่อสร้างโดย รพช จำนวน 1 แห่ง