วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

022717
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
25
46
335
21937
826
2643
22717

Your IP: 35.172.201.102
2018-12-15 18:06
SingCyber

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

- ประกาศคิดตามแผนประจำปี 2561-อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
- ผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ประจำปี 2561-บันทึกอัตโนมัติ.pdf 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน61.pdf
 -  แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-2.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศคิดตามแผน-61-ตค.60-มีค.61อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- ผลการดำเนินโครงการตามแผนสี่ปีในรอบตค.60-มีค.61.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ประกาศคิดตามแผน-60-เมษา-ตุลาคม อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- สรุปการติดตามประเมินผลแผน 2560.pdf
- ประกาศแถลงผลการดำเนินงาน 2560.pdf
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- ปก-แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf