วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

045919
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
87
210
87
45147
2142
2433
45919

Your IP: 18.206.13.39
2019-08-25 22:25
SingCyber

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

***************************************************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน 2562.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2562 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 2562 ส่วนที่-2.pdf

- ประกาศคิดตามแผนประจำปี 2561-อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
- ผลการดำเนินงานในวงรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ประจำปี 2561-บันทึกอัตโนมัติ.pdf 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
***************************************************

 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561.pdf
 - หน้าปกแผนดำเนินงาน61.pdf
 -  แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-1.pdf
 - แผนดำเนินงาน 61 ส่วนที่-2.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศคิดตามแผน-61-ตค.60-มีค.61อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- ผลการดำเนินโครงการตามแผนสี่ปีในรอบตค.60-มีค.61.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ประกาศคิดตามแผน-60-เมษา-ตุลาคม อบต.ดอนศรีชุม.pdf
- สรุปการติดตามประเมินผลแผน 2560.pdf
- ประกาศแถลงผลการดำเนินงาน 2560.pdf
- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- ปก-แผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
- สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf