วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี

  1.สถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ
  2.สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการชุมชน
  3.สถิติการให้บริการประชาชนด้านบริการและควบคุมการก่อสร้าง
  4.สถิติการให้บริการประชาชน
  5.สถิติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
- สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม-ไตรมาส-1-2-ปีงบประมาณ-2564.pdf
- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
- สรุปสถิติการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 4 ไตรม.pdf
- สรุปร้องเรียน 4 ไตรมาส.pdf
- สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์
- สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน