วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

005284
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
24
33
131
4759
1498
2355
5284

Your IP: 23.20.165.182
2018-04-24 02:52
SingCyber

สมาชิกสภา อบต

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 1 

นายสม อุปนันท์

Mr. Som Upanun,

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  2

นายสมนึก วงค์รักษา

Mr. Somnuck Wongruksa,

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  3

นายสัญญา นันทชาติ

Mr. Sanya  Nantachat,

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  4

นายจรูญ เรือนกูล

Mr. Jaroon Reankoon,

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO

  5

นายสนั่น ดีปัญญา 

Mr. Sanan Deepunya,

 ประธานสภา อบต.

Chairman of the SAO Council

 6

นางสาวพัชรา กันยานะ 

Mrs. Patchara Kanyana,

 รองประธานสภา อบต.

Vice Chairman of the SAO Council

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Members of Donsrichum Sub district Administrative Organization Council

 

 7

นายวิทวัส ปัญญา

Mr. Witawat Punya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
  8

 นางพิมประภาพร คำน้อย

Mrs. Pimprapaporn Khamnoi

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
  9

 นายตั๋น ใจดี

Mr. Tun  Jaidee

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
  10

 นางวันเพ็ญ คำอร

Mrs. Wunpen  Comon

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
  11

 นายสงัด ปัญญา

Mr.  Sangad Panya

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
  12

 นายศิริพงษ์ เมืองชุม

Mr. Siripong Muangchum

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
  13

 นายคำรณ ปวงคำตัน

Mr. Khamron  Phuangkhamtan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
  14

 นายวรรณเชษฐ์ คนงาน

Mr. Wannachet Konngan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
  15

 นายวิเชษฐ์ ใสสม

Mr. Wichet  Saisom

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙
  16

 นายบุญธรรม ธรรมขันธ์ 

Mr.  Buntham Thammakhan

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙