วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

สมาชิกสภา อบต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Members of Donsrichum Sub district Administrative Organization Council

 

  s1

นายศิริพงษ์ เมืองชุม

โทร.0647764490

 ประธานสภา อบต.

Chairman of the SAO Council

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

 parad

นายสมานมิตร คำน้อย

รองประธานสภา อบต.

Vice Chairman of the SAO Council

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

 parad

นางสาวอรสา ไชยเมือง

ปลัด อบต.

เลขานุการสภาสภา อบต.

 s3

นางสาวพัชรา กันยานะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

  s4

 นางวันเพ็ญ คำอร

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

  s5

 นายสนั่น ดีปัญญา

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

  s6

 นางบัวเกี๋ยง คนงาน

 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน