วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

Director of Sub-district Administrative Organization

 

 nayok 

นายจีรพันธ์ จำรัส

โทร.08 0835 0778

 นายก อบต.

Chief Executive of the SAO

  rong1

นางพิมประภาพร คำน้อย

โทร.08 4649 1731

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  rong2

นายจิ่ง ไชยวังเทพ

โทร.08 7178 2158

 รองนายก อบต.

Deputy Chief Executive of the SAO

  reka

นายวิทวัส ปัญญา

โทร.09 7071 3716

 เลขานุการนายก อบต.

Secretary to the Chief Executive of the SAO

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน