วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

สถิติเยี่ยมชม

043147
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
44
61
232
42417
1803
2335
43147

Your IP: 54.161.118.57
2019-07-24 13:27
SingCyber

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศองการบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2560

1. ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรับเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 6 สาย
2. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
3. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนน คสล.พร้อมผนังรางระบายน้ำและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสายลมโชย หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา
4. ประกาศ การการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบวกขมิ้น หมู่ 4 บ้านทุ่ง
5. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
6. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำเหมืองร่องสะเด็ด
7. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมซ่อม-ปรับปรุง ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวง
8. โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองประปา
9. โครงการติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะ ถนนสาย ชบ. 4008 บ้านดอกคำใต้-จำไก่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
10. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องสะเด็จ (ตอนล่าง) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
11. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
12. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดอนศรีชุม
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างการไฟฟ้าดอกคำใต้ เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินสายดอกคำใต้ – จุน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
15. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำเหมืองร่องสะเด็ด (ตอนล่าง)