วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” Vision "Strong community and agricultural area under the ASEAN community"

หน่วยงานราชการ

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

anigifนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเชิดชูเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เป็นผู้นำเสนอผลงาน)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน