Written by Super User

anigifองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ: ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Written by Super User

anigif

ประชาสัมพันธ์ผลงานองค์ความรู้ต่อสาธารณะ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561"กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย
- การให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์เรื่องขยะ
- การให้ความรู้ในการคัดแยกขยะเปียก
- การให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะอันตราย

อ่านต่อ: โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561